KONTAKT

Obchodní firma:                                                                              Manažer projektů,
FraisTechnology s.r.o.                                                                    Jednatel: Jaroslav Frais
IČ: 089 04 766                                                                                    Tel.: +420 777 088 159
                                                                                                             E-mail: post@frais.tech
Sídlo společnosti:                                                                            Stát: Czech Republic
Moravská Huzová 110                                                                      Město: Olomouc, Ostrava
783 13 Štěpánov

.

(Adresa sídla společnosti se neshoduje s adresou doručovací. V případě potřeby doručení zásilky si adresu doručení vyžádejte, pokud Vám nebude předem sdělena.)
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spis. zn.: C 81235