3kolové NAKLÁNĚCÍ MOTOCYKLY

Technologie podélně výkyvné nápravy s centrálním ramenem

Konstrukce podélně výkyvných předních náprav 3klového nakláněcího motocyklu je ve světě již odzkoušena. Byla úspěšně použita u řady prototypů jak soukromých stavitelů a malých firem, tak i velkých světových motocyklových výrobců. Náš koncept podélně výkyvné nápravy využívá, místo běžného standardu, jedno centrální rameno, které má za cíl přenést do rámu motocyklu většinu sil působících na přední nápravu. Druhé rameno pak udržuje především geometrii předního kola.
Existují i jiné konstrukce předních výkyvných náprav, jako například paralelogram – náprava používaná značkou Piaggio, anebo také konstrukce příčných ramen – používaná značkou Quadro. Vůči konstrukcím těchto skútrů disponuje naše konstrukce podélně výkyvné nápravy řadou výhod a je více určena pro motocykly vysokých výkonů.

Výhody naší nápravy vůči jiným konstrukcím výkyvných náprav s podélnými rameny:
  • Tento typ naší konstrukce umožňuje snížit těžiště přední nápravy.
  • Jelikož síly nejsou rozložené do všech ramen výkyvné nápravy, ale převážně do centrálního ramene, umožňuje toto řešení zmenšit nosnou část šasi pouze na místo uložení uchycení centrálního ramene. Díky tomu je možné dále snížit těžiště i celkovou hmotnost vozidla.
  • Konstrukce naší nápravy nevyžaduje použití kulových čepů, což přispívá k větší tuhosti nápravy, k nižší ceně a delší životnosti celého výkyvného systému.
Výhody naší nápravy vůči jiným konstrukcím předních náprav:
  • vyšší tuhost a nižší těžiště oproti konstrukci, kterou používá Piaggio a Yamaha
  • lepší vedení kol při propružení než u konstrukce, kterou používá Quadro